آشنایی با اصول و مبانی مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013

سیستم چیست؟ ویژگی های سیستمهای مدیریت کدامند؟ تعریف امنیت چیست و مولفه های اصلی آن کدامند؟ چرا سازمانها در جهت تداوم روند کسب و کار خود به ISMS نیازمندند؟ پاسخ کلیه این پرسشها به همراه نمونه های برگزیده ای از حوادث امنیت اطلاعات و تبیین فضای جنگ سایبری دنیای امروز در قالب این سمینار یک روزه ارائه می‌گردد.

پیش‌نیاز:

ندارد

کارگاه: ندارد
مدت دوره: ۸ ساعت
اهداف دوره:

◀ آگاه‌سازی افراد و سازمان‌ها نسبت به مقدمات امنیت اطلاعات
◀ آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ضرورت وجود آن در سازمان

محتوای دوره:

◀ نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها
◀ اضافه شدن پيچيدگي‌ها در زيرساخت اطلاعاتي
◀ جنگ سایبری
◀ مفاهیم کلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
◀ حوادث حوزه امنیت اطلاعات
◀ ضرورت طراحی و پیاده‌سازی ISMS
◀ مدیریت ریسک (ارزشیابی ریسک و برخورد با ریسک)
◀ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO27001:2013
◀ سرفصل‌ها و محتوای استاندارد ISO27001:2013

دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
پیش‌نیاز:

ندارد

دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir