تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013

آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت امنیت اطلاعات، بررسی محتوای استاندارد ISO 17001؛ تشریح واژه‌نامه، بندهای اصلی و بندهای کنترلی استاندارد و توصیف ارتباط میان سناریوهای احتمالی از رخدادهای سازمانی با بندهای استاندارد در کارگاه‌های آموزشی این دوره و با بهره‌گیری از محتوای استاندارد ISO 27002 انجام خواهد شد.

پیش‌نیاز:

ندارد

کارگاه: دارد
مدت دوره: ۱۶ ساعت
اهداف دوره:

◀ آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت امنیت اطلاعات
◀ فراهم کردن شرایط لازم جهت اخذ استاندارد ISO/IEC27001:2013
◀ بررسی و تشریح الزامات اصلی و کنترلی استاندارد

محتوای دوره:

◀ زیر ساختها و نيازهاي امنیت اطلاعات

◀ مروري بر تهديدات امنيتي اطلاعات و كنترل هاي آن

◀ اهميت امنيت اطلاعات در عصر حاضر

◀ آشنايي با تاريخچه و مستندات اصلي در استانداردهاي سري 27000

◀ آشنایی با فرایندهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

◀ تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 27001:2013

◀ تشريح اهداف و كنترل هاي امنيتي بر مبناي استاندارد ISO/IEC 27001:2013

◀ آشنايي با مسير استقرار و پياده سازي استاندارد ISO/IEC 27001:2013

دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
پیش‌نیاز:

ندارد

دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir