تقویم آموزشی

دوره های حرفه ای امنیت شبکه

نام دوره

طول دوره(ساعت)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

نوع برگزاری

اطلاعات دوره

تحلیل بدافزار-1

32

 08:30 - 12:30

Call Us

In House

اصول و مفاهیم رمزنگاری 24 14:00 - 18:00 Call Us In House
PWK 32 18:00 - 21:00 Call Us In House

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

دوره های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

نام دوره

طول دوره(ساعت)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

نوع برگزاری

اطلاعات دوره

تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO/IEC 27001:2013 _ISMS
16 16:30-08:30 Call Us In House
سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
_ ISO/IEC 27001:2013 " همراه با اعطای گواهینامه رسمی IRCA "
40 16:30-08:30 Call Us In House
پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO/IEC 27001:2013 _ISMS
16 16:30-08:30 Call Us In House
ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
_ ISO/IEC 27001:2013
16 16:30-08:30 Call Us In House
مدیریت ریسک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013 _ISMS 16 16:30-08:30 Call Us In House
مدیریت حوادث امنیت اطلاعات
بر اساس استاندارد ISO 27035
16 16:30-08:30 Call Us In House

 

 

Save

Save

Save

Save

دوره های EC-Council

نام دوره

طول دوره(ساعت)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

نوع برگزاری

اطلاعات دوره

پک ویژه امنیت

CEH-v9.0+CHFI-v8.0

72

 08:30 - 16:30

Call Us

In House

 
CEH-v9.0 40 18:00 - 21:00 Call Us In House
CEH-v9.0 40 16:00 - 19:00 Call Us In House
CSCU 16  08:30 - 16:30 Call Us In House

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir