برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی امنیت

برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی امنیت :
این دوره ها بنابر درخواست و یا نیازمندی های سازمان برگزار می شود که امکان برگزاری آن هم به صورت سازمانی و هم انفرادی وجود دارد .

 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir