طراحی آموزشی

از آنجایی که فرایند آموزش یک مسئله حیاتی در بحث امنیت سازمان ها و شرکت های بزرگ میباشد و این فرایند دائماً در حال پیشرفت میباشد، شرکت امن گستر پیام پرداز با استفاده از استانداردهایی همچون ISO 100-15 و NIST SP 800-16 جهت بالا بردن اثربخشی نظام آموزشی اقدام به طراحی آموزشی مینماید که فرآیند آن به شرح زیر می باشد.
- نیازسنجی آموزشی
- دسته بندی آموزشی
- تعیین متدولوژی طرح ریزی
- تعیین متدولوژی اجرای برنامه های آموزشی
- تعیین متدولوژی ارزشیابی دوره های آموزشی

 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir