چاپ کردن این صفحه

برگزاری کنفرانس و سمینار

اين مجموعه با هدف گسترش دانش فنی و ايجاد محيطی علمی و فنی جهت تبادل اطلاعات، ارائه آخرين يافته‌های پژوهشی و همچنين تشويق دانش پژوهان اقدام به برگزاری کنفرانس ها و  همایش های مرتبط می نماید.