نرم افزار جلوگیری از نشر غیر مجاز داده

 • استقرار امنیت اطلاعات بدون ایجاد هیچگونه تغییر در روالهای کاری سازمان و بصورت شفاف از دید کاربران
 • جلوگیری از خروج غیرمجاز و افشای اطلاعات سازمان
 • جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز فایل ها و اطلاعات سازمان
 • رویدادنگاری تغییرات اعمال شده روی فایل ها و دایرکتوری ها
 • استفاده از الگوریتم های قوی و معتبر جهت رمزنگاری اطلاعات سازمان (قابلیت استفاده  از الگوریتم سفارشی مشتری)
 • معرفی نرم افزارهای موردنظر ( هر نوع نرم افزار بومی یا خارجی ) جهت محافظت
 • تبادل ایمن اطلاعات با شرکاء و پشتیبانی از دورکاری
 • اطمینان از پذیرش سیاست های امنیتی سازمان و پوشش کنترل های ISO27001 و جرایم رایانه ای

 • نرم افزار جلوگیری از نشر غیر مجاز داده
 • استقرار امنیت اطلاعات بدون ایجاد هیچگونه تغییر در روالهای کاری سازمان و بصورت شفاف از دید کاربران
 • جلوگیری از خروج غیرمجاز و افشای اطلاعات سازمان
 • جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز فایل ها و اطلاعات سازمان
 • رویدادنگاری تغییرات اعمال شده روی فایل ها و دایرکتوری ها
 • استفاده از الگوریتم های قوی و معتبر جهت رمزنگاری اطلاعات سازمان (قابلیت استفاده  از الگوریتم سفارشی مشتری)
 • معرفی نرم افزارهای موردنظر ( هر نوع نرم افزار بومی یا خارجی ) جهت محافظت
 • تبادل ایمن اطلاعات با شرکاء و پشتیبانی از دورکاری
 • اطمینان از پذیرش سیاست های امنیتی سازمان و پوشش کنترل های ISO27001 و جرایم رایانه ای

 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir